L8

Musiksmak

Just nu är jag i full färd med att göra nya pass inför vårens jympasäsong.  Premiärterminen är avklarad, vilket innebär att det nu är dags för uppföljaren.  Och vi vet väl alla att uppföljaren generellt sett är sämre än dess föregångare? Det sägs inom jympavärlden att det andra passet är det svåraste att få ihop, just för att det första passet innehåller så mycket inspiration från utbildningen. Och jag måste säga att jag är beredd att hålla med.

För mig är valet av musik det viktigaste i passet och det som sätter grunden i upplevelsen. Jag vet från egen erfarenhet att du som motionär lägger mer märke till rörelserna, men för att dessa rörelser ska bubbla upp till ytan krävs inspirerande musik. För mig innebär ett bra pass att alla har lätt att hänga på och det uppnås dels genom att rörelserna inte är allt för komplicerade men även genom att musiken ger rörelsen. Du ska, då du hör låten ”känna” vilket steg som passar. Vill du gå, springa eller tvista? För att sen få en bra helhetsupplevelse krävs variation. Om alla låtar har samma tempo och samma attityd blir det lätt långtråkigt.

 

Receptet är således 18 låtar som delas in i tre block: Kondition, styrka & rörlighet. Det ska vara olika tempo, olika karaktär och gärna från olika tidsepoker för att ge den bästa blandningen och upplevelsen.

Jag brukar under året spara låtar som jag fastnar för och som kan vara lämpliga kandidater. Det sållas, blandas och provjympas. Musikanalyser görs och takter räknas och en grund börjar ta form. Jag får en uppställning som känns okej. Sen börjar testande av rörselser, vad kan jag göra? Är det flera låtar som jag vill göra samma rörelser till? I så fall ska de bytas ut.

Det blir ett evinnerligt flyttande och lyssnande. För även om jag sparat undan flertalet låtar under året brukar det ändå sluta med att 40 % av låtarna i passet kommer fram när jag väl sitter och arbetar med det.

Härom veckan lyssnade jag på Fredrik Backmans sommarprat och han satte fingret på hur det du presterar blir bra. (Min tolkning:) Det är bra att vara osäker på det du gör, för då vågar du riva upp det du satt samman och göra nytt. Och det är precis det som jag känner fungerar bäst. Ibland hittar jag en låt som jag känner stark för och som jag gärna vill ha med. För att komma till den bästa helheten brukar det mer ofta än sällan sluta med att låten stryks och ersätts av en annan.

Bjussar på resultatet för vad som kommer spelas på tisdagar i Gävle:

https://open.spotify.com/user/liselott1987/playlist/3QW4z4gX85PNuubxmbQt0D?si=m7nX_SlqS3SkDRsA17j7Lg